•  info@phi.edu.eg
  •   388784 09-10-11
  •   Fardos City (Gate 1) - 6 October - Giza.

جدول الامتحانات

جدول الامتحانات


جدول امتمتحانات للفصل الدراسى الاول 2020/2019جدول إمتحانات للفصل الدراسى الاول 2020/2019

جدول امتحان الفصل الدراسي الأول 2019 / 2020

قسم كهرباء جدول إمتحانات الفصل الدراسى 2020/2019

قسم ميكاترونيات جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2019 / 2020قسم إتصالات جدول إمتحانات الفصل الدراسى الاول 2020/2019